th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เวลา 10:00 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2565 16:37

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  11.80 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.10 (0.85%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  27,100
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  314
 • ราคาเปิด
  11.70
 • วันก่อนหน้า
  11.70
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ 56-1 One Report 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)