th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:38

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  14.20 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.40 (2.90%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  2,232,100
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  31,713
 • ราคาเปิด
  14.00
 • วันก่อนหน้า
  13.80
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)