th
th

เกี่ยวกับเรา

การเดินทางของ ZEN ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณด้านการทำอาหาร และสรรหาประสบการณ์แห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะเติมเต็มความปรารถนาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่รักและสนใจในด้านอาหารเหมือนๆกัน ปรารถนาที่จะสรรค์สร้างความสุขให้กับผู้คนผ่านเมนูที่สร้างสรรค์

แบรนด์ของเรา

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านอาหาร มีความเชี่ยวชาญการบริหารร้านอาหารชั้นนำในเครือทั้งหมด 13 แบรนด์ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจกว่า 29 ปี ปัจจุบันมีกว่า 345 สาขา สร้างความสำเร็จจากการขยายสาขา และผ่านธุรกิจเครือข่ายแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารและการบริการทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการรังสรรค์อาหารอันเป็นผลพวงจากจินตนาการแห่งเซ็น

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ
“เป็นองค์กรผู้นำในธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง”

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นเสาหลักของธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. ผู้บริโภค : การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์จากวัตถุดิบคุณภาพ ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค
  2. พนักงาน : การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เกียรติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการทำงานอย่างมีความสุขจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
  3. สังคมและสิ่งแวดล้อม : การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  4. ผู้ถือหุ้น : การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจด้านบริการร้านอาหาร (“Food Service”)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น โดย ณ ปัจจุบัน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

ธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 แบรนด์ ได้แก่ ZEN, AKA, On the Table, Tetsu, Sushi Cyu, Musha, ตำมั่ว, ลาวญวน, แจ่วฮ้อน, เฝอ, เดอตำมั่ว, เขียง, FOO Flavor และ Din’s

ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ระบบแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีอยู่ 2 แบบหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เลือก แบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทำเลที่ตั้ง และนำเสนอให้กับแฟรนไชส์ซีพิจารณา และ (2) แฟรนไชส์ซีเป็นผู้เลือกแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทำเลที่ตั้ง และนำเสนอให้กับกลุ่มบริษัทฯ พิจารณา ถึงความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งดังกล่าว

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ (1) ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และการบริการจัดเลี้ยง (Catering) (2) ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอาหารค้าปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) เป็นต้น

จุดแข็งและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอบรับอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการขยายเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เพื่อการเติบโตในระยะยาว

กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อย่างกว้างขวาง ผ่านรูปแบบการลงทุนเป็นเจ้าของสาขา และรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับคู่ค้าและลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนา และทีมธุรกิจใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

ติดต่อเรา

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: IR@zengroup.co.th
ติอต่อเลขานุการบริษัท
อีเมล: corporatesecretary@zengroup.co.th