th
th

ZEN Group มั่นใจความปลอดภัยปลาแซลมอนสดจากนอร์เวย์ พร้อมวางมาตรการรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19


Share:

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ ZEN ให้ความมั่นใจผู้บริโภคจากความกังวลในการทานเนื้อปลาแซลมอนสดจากนอร์เวย์ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ยืนยันสามารถรับประทานได้หลังสภาอุตสาหกรรมนอร์เวย์รับรองความปลอดภัย เนื่องจากมีกรรมวิธีการเลี้ยงดูที่เข้มงวดและกระบวนการติดตามสารพิษตกค้างในการเพาะเลี้ยง พร้อมวางมาตรการด้านความสะอาดอย่างเข้มงสดภายในร้านอาหาร เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN ผู้ประกอบธุรกิจบริการอาหาร (Food Services) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือสัมผัสกับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ดิบยังไม่ได้รับการปรุงสุก ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีโอกาสได้รับเชื้อที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารได้นั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในมาตรฐานความสะอาดของปลาแซลมอนสดจากประเทศนอร์เวย์ที่จำหน่ายภายในร้านอาหารของเครือ ZEN Group โดยลูกค้าสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ปนเปื้อนในแซลมอน

ล่าสุด สภาอุตสาหกรรมนอร์เวย์ได้รับรองความปลอดภัยแซลมอนจากนอร์เวย์ว่าสามารถรับประทานแบบดิบได้ เช่น เมนูซูชิ ซาซิมิที่ปราศจากการแช่แข็ง เนื่องจากผ่านกรรมวิธีการเลี้ยงแบบพิเศษ โดยการใช้อาหารแห้งที่ผ่านกรรมวิธีอบด้วยความร้อน จึงมั่นใจได้ว่าจะปราศจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และพยาธิปนเปื้อน

ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนจากนอร์เวย์จะต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของสหภาพยุโรปอย่างเข้มงวดเพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยในแต่ละปีประเทศนอร์เวย์ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามสารพิษตกค้างในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด และมีสถาบันวิจัยทางทะเลเป็นผู้ดำเนินการวิจัยในนามของหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของนอร์เวย์

ส่วนมาตรการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่มารับประทานอาหารภายในร้านอาหารเครือ ZEN Group บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้าและพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีมาตรการต่างๆ ได้แก่ 1. บริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบริเวณเคาน์เตอร์ 2. กำหนดให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน 3. พนักงานเตรียมอาหารจะต้องสวมถุงมือยางทุกครั้ง 4. พนักงานที่ปฏิบัติงานในครัวและสัมผัสอาหารโดยตรง จะต้องล้างมือตามหลักสุขอนามัยทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเตรียมอาหาร 5. ทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าใช้บริการแล้วเสร็จ 6. เน้นย้ำให้พนักงานล้างมือถี่ขึ้นในระหว่างวัน และ 7. หากมีพนักงานป่วยด้วยอาการไข้ให้ลาหยุดและพบแพทย์


ข่าวล่าสุด