th
th

"เซ็นกรุ๊ป" มอบอาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย


Share:

นายบุญยง ตันสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวนิชดา เตรียมชัยศรี (ขวาสุด) ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "เซ็นกรุ๊ป" มอบอาหารว่าง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อสนับสนุนโครงการ 'บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ' ที่จัดโดยสภากาชาดไทย โดยจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย


ข่าวล่าสุด