นักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เวลา 10 : 00 สถานที่ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 เมษายน 2562 12:29

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  15.30 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.10 (0.66%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  1,687,800
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  25,785
 • ราคาเปิด
  15.30
 • วันก่อนหน้า
  15.20
รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)