th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 16:35

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  14.00 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  377,900
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  5,303
 • ราคาเปิด
  14.00
 • วันก่อนหน้า
  14.00
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)