th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2564 12:29

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  11.80 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.10 (-0.84%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  39,500
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  459
 • ราคาเปิด
  11.90
 • วันก่อนหน้า
  11.90
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)