th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เวลา 10:00 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิถุนายน 2564 16:39

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  11.90 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  325,100
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  3,795
 • ราคาเปิด
  11.70
 • วันก่อนหน้า
  11.90
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)