th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/64

เวลา 09:15 - 10:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2564 16:38

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  11.70 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.10 (-0.85%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  69,400
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  816
 • ราคาเปิด
  11.70
 • วันก่อนหน้า
  11.80
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ 56-1 One Report 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)