th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 สิงหาคม 2562 16:39

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  16.20 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.40 (-2.41%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  420,300
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  6,869
 • ราคาเปิด
  16.60
 • วันก่อนหน้า
  16.60
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)