นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:37

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  15.40 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.70 (4.76%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  11,612,200
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  175,918
 • ราคาเปิด
  14.80
 • วันก่อนหน้า
  14.70
รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)