th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เวลา 10:00 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2564 16:37

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  12.00 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  54,500
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  657
 • ราคาเปิด
  12.10
 • วันก่อนหน้า
  12.00
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2562

งบการเงินประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)