th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2562 16:39

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  14.20 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  1,185,600
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  16,794
 • ราคาเปิด
  14.30
 • วันก่อนหน้า
  14.20
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)