th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 07 สิงหาคม 2563 16:39

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  8.60 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.05 (-0.58%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  197,800
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  1,715
 • ราคาเปิด
  8.70
 • วันก่อนหน้า
  8.65
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)