th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2563 16:40

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  9.10 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.65 (7.69%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  4,768,500
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  42,222
 • ราคาเปิด
  8.55
 • วันก่อนหน้า
  8.45
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)