th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/64

เวลา 09:15 - 10:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2564 16:20

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  11.60 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  58,600
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  675
 • ราคาเปิด
  11.50
 • วันก่อนหน้า
  11.60
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ 56-1 One Report 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)